بتن کن چهار شیار

بتن کن های چهار شیار در این دسته قرار گرفته اند .

دسته‌بندی